Beheert uw VvE een rijksmonument dat in gebruik is als ‘woonhuis’? Voor het onderhoud en de restauratie van uw gebouw is er de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (‘woonhuisregeling’). De regeling roept veel vragen op. VvE Belang en Vereniging Bewoond^Bewaard organiseren een online Coachingsdag Monument op donderdag 22 oktober Daar krijgt u antwoord op al uw vragen.

Misverstand: een VvE kan de subsidie in het kader van de ‘woonhuisregeling’ niet aanvragen. Dat kan wél!  Uit de talrijke vragen die bij VvE Belang binnenkomen over de regeling, blijkt de regeling niet zo eenvoudig. Om het nog wat complexer te maken, is er ook nog de Subsidieregeling instandhouding Monumenten (Sim). Die heeft alleen betrekking op de kosten voor het onderhoud van uw complex. Veel aanvragers geven de moed op. Dat betekent dat ze mogelijk een aardig bedrag aan subsidie mislopen. Daarom organiseren wij de:
 

VvE online Coachingsdag Monument op
donderdag 22 oktober

De cursus wordt verzorgd via internet. Hiervoor wordt het programma Teams van Microsoft gebruikt. U ontvangt vooraf een duidelijke uitleg hoe u kunt deelnemen via internet.

Dit zijn de leerdoelen van deze dag: 

U bent volledig op de hoogte van de Woonhuisregeling en Subsidieregeling instandhouding Monumenten (SIM)

U weet of uw VvE in aanmerking komt voor deze subsidies. 

U weet concreet welke stappen u kunt nemen voor uw VvE voor het aanvragen van deze subsidies.