Beheert uw VvE een rijksmonument dat in gebruik is als ‘woonhuis’? Voor het onderhoud en de restauratie van uw gebouw is er de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (‘woonhuisregeling’). De regeling roept veel vragen op. VvE Belang en Vereniging Bewoond^Bewaard organiseren de Coachingsdag Monument op woensdag 8 april a.s. Daar krijg u antwoord op al uw vragen.

Misverstand: een VvE kan de subsidie in het kader van de ‘woonhuisregeling’ niet aanvragen. Dat kan wél!  Uit de talrijke vragen die bij VvE Belang binnenkomen over de regeling, blijkt de regeling niet zo eenvoudig. Om het nog wat complexer te maken, is er ook nog de Subsidieregeling instandhouding Monumenten (Sim). Die heeft alleen betrekking op de kosten voor het onderhoud van uw complex. Veel aanvragers geven de moed op. Dat betekent dat ze mogelijk een aardig bedrag aan subsidie mislopen. Daarom organiseren wij de:
 

VvE Coachingsdag Monument
8 april 2020
De Napoleonschuur - Amerongen


Dit zijn de leerdoelen van deze dag: 

U bent volledig op de hoogte van de Woonhuisregeling en Subsidieregeling instandhouding Monumenten (SIM)

U weet of uw VvE in aanmerking komt voor deze subsidies. 

U weet concreet welke stappen u kunt nemen voor uw VvE voor het aanvragen van deze subsidies. 

  • Duur
    13.00 - 16.30
  • Prijs
    €99
Direct inschrijven:
Coachingsdag Monument