Bouwkundige en financiële aspecten van de VvE

Bouwkundig:

Eigenaren/bewoners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. De wetgever heeft bovendien verplichtingen in de Wet opgenomen ten aanzien van het doen van reserveringen voor dit onderhoud. Deze cursus gaat in op deze verplichtingen en de verschillende soorten onderhoud. Hoe wordt het onderhoud in beeld gebracht en hoe wordt de onderhoudsreservering vastgesteld, Maar het is ook belangrijk om het proces van aanbesteding door de VvE in beeld te brengen inclusief de belangrijkste punten en valkuilen.

Financieel:

De Vereniging van Eigenaars moet aan veel financieel/boekhoudkundige verplichtingen voldoen. Naast de wettelijke verplichtingen dient de VvE te begroten en te verzekeren. Aan al deze onderwerpen wordt in deze cursus aandacht besteed. Er wordt systematisch inzicht gegeven in de basisbegrippen rondom verslaglegging en planning en control. Ook de kascontrolecommissie komt aan de orde. 

In maart 2021 wordt deze cursusdag online aangeboden. In mei 2021 wordt deze dag op locatie verzorgd en wel in Zeist. Vanzelfsprekend worden daarbij de richtlijnen van het RIVM i.h.k.v. de coronamaatregelen stipt opgevolgd. 

  • Duur
    Cursus begint om 9.30 uur tot 16.30 uur De lunch wordt verzorgd
  • Prijs
    Bouwkundige en financiële aspecten van de VvE aangeslotene € 450,00 ex btw. / Bouwkundige en financiële aspecten van de VvE niet aangeslotene € 475,00 ex btw
Direct inschrijven:
Vakopleiding: Bouwkundige en financiële aspecten van de VvE