VvE Beheer en Bestuur

Bij het beheer en het bestuur van een VvE komt heel wat kijken. Zonder goede basis op juridisch, bouwkundig en financieel gebied is een goed beheer en bestuur niet mogelijk. De belangen bij een goed beheer zijn echter groot, niet alleen op de korte termijn, maar zeker ook op de lange termijn. Daarom biedt VvE Belang al sinds jaar en dag een gedegen vakopleiding aan over VvE Beheer en Bestuur. VvE Opleidingen heeft deze opleiding in haar opleidingenaanbod opgenomen. Deze opleiding is onontbeerlijk voor iedereen die met VvE Beheer of VvE Bestuur te maken heeft.

Het betreft een tweedaagse vakopleiding. De eerste dag staat in het teken van juridische zaken; de tweede dag gaat over financieel/bouwkundige aspecten van VvE-bestuur en beheer. U kunt ook voor de dagen afzonderlijk inschrijven.

In maart 2021 wordt de opleiding online aangeboden. In mei 2021 wordt de opleiding op locatie verzorgd en wel in Zeist. Vanzelfsprekend worden daarbij de richtlijnen van het RIVM i.h.k.v. de coronamaatregelen stipt opgevolgd. 

  • Duur
    Aanvang: 09.30 uur, einde: 16.00 uur inclusief een half uur lunchpauze.
  • Prijs
    De prijs voor deze vakopleiding bedraagt € 950,00 ex BTW en inclusief cursusmateriaal en lunch. Voor aangeslotenen van VvE Belang geldt een speciale prijs van € 885,00 ex BTW.
Direct inschrijven:
2-daagse vakopleiding VvE Beheer en Bestuur