Astrid werkt als jurist bij VvE Belang en geeft daar advies op het gebied van het appartementsrecht, bouwrecht, verenigingsrecht en goederenrecht. Astrid staat dagelijks VvE's bij in kleine en grote zaken. Astrid is secretaris van de werkgroep wet- en regelgeving voor VvE's. Een werkgroep gesteunt door het Minisiterie van Binnenlandse Zaken. Hierdoor is Astrid zeer goed op de hoogte van alle actualiteiten binnen het juridische domein. Astrid is daarnaast mede auteur van het onderzoeksrapport 'Kleine VvE's'. Geschreven in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.   

Haar roots liggen in het notariaat, waar zij heeft geleerd de tekst van (splitsings)aktes uit te leggen in duidelijke taal. Met plezier draagt zij kennis over aan mensen die graag iets willen leren.