Peter is een zelfstandig ondernemer met een opleiding HTS-bouwkunde.  Sinds 1984 is hij werkzaam in vastgoedontwikkeling en -beheer. Vanuit zijn rol als ontwikkelaar is hij betrokken bij het opzetten van VvE's. Namens grote vastgoedeigenaren vervult hij de rol van opdrachtgever bij onderhoudsprojecten en voert de directie bij de uitvoering van deze werkzaamheden. Werkzaamheden die hij sinds 15 jaar combineert met het opleiden van personeel van vastgoedbeheerders.