Jacco is werkzaam op de bouwkundige afdeling van VvE Belang. Hij is volledig gecertificeerd energieadviseur (EPA-adviseur). Hij maakt voor VvE`s energie Groene-MJOP's, energieadviezen en zonnescans. Hij is expert op het gebied van van de verschillende maatregelen die VvE`s kunnen nemen, wat de kosten en de opbrengsten zijn.

Daarnaast heeft Jacco zeer uitgebreide kennis op het gebied van financierings- en subsidiemogelijkheden voor de verduurzaming van VvE's. Hij heeft hiervoor intensief contact met o.a. het Nationaal EnergieBespaarfonds en de RVO.

Jacco is mede verantwoordelijk voor de AWK-Certificering van VvE Belang. Er zijn slechts enkele organisaties in Nederland die aan de eisen van dit strenge keurmerk voldoen. De AWK draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van de woningvoorraad door het toepassen van een landelijk erkende keuringsstandaard voor woningen en (delen van) woongebouwen.