Gerard is werkzaam op de afdeling bouwkunde van VvE Belang en houdt zich daar bezig met het opstellen van MJOP´s (Meerjaren Onderhouds Planningen), taxaties ten behoeve van de herbouwwaarde, bouwkundige adviezen en het geven van voorlichting. Met een bouwkundige achtergrond bij een groot ingenieursbureau, gemeente en makelaarskantoor (taxaties) kan hij putten uit een brede ervaring en kennis op diverse terreinen.